Strona Główna » Serwis / Reklamacje2

Serwis / Reklamacje

Reklamacje towaru wadliwego pod względem fizycznym lub prawnym należy zgłaszać:

- pisemnie na adres:   
             
        ElektronikaDomowa.pl
        ul. Elektoralna 9,
        00-137 Warszawa lub

- drogą mailową na adres: sklep@elektronikadomowa.pl

Zalecamy wcześniejszy kontakt z Działem Wsparcia Technicznego pod numerem (22) 382-15-59 lub 794-605-083.

Reklamacje Towaru zakupionego przez Internet i dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej, należy odesłać na adres wskazany przez Dział Wsparcia Technicznego, bądź na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

W sytuacji, gdy towary są objęte gwarancją producenta (obowiązującą w czasie i na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym wydawanym przy ich sprzedaży) kupującemu przysługują niezależnie od siebie uprawnienia wynikające z gwarancji oraz rękojmi.

Sprzedawca pośredniczy w realizacji gwarancji na niektóre Towary (więcej informacji u Sprzedawcy przed dokonaniem zakupu drogą telefoniczną, mailową lub pisemną). W tej sytuacji zgłoszenie wady powinno zawierać informację o wyborze reżimu odpowiedzialności z tytułu wady Towaru.

Wadliwe urządzenie powinno zostać odesłane kompletne, łącznie z akcesoriami które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie danego urządzenia lub mogą powodować zaistnienie wady towaru. Kupujący powinien zawiadomić Sprzedawcę o wadzie towaru, podając okoliczności uzasadniające zawiadomienie, termin wystąpienia wady oraz dowód zakupu. Należy również przesłać Towar na koszt Kupującego na adres podany w § 1 ust. 2 Regulaminu, celem dokonania oceny zasadności zgłoszenia chyba, że jego zasadność może być oceniona na podstawie informacji przekazanych przez Kupującego.

Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, jeśli Kupujący zażądał naprawy Towaru, wymiany Towaru na nowy, bądź obniżenia ceny Towaru. Ustosunkowanie się Sprzedawcy do Reklamacji nastąpi w taki sam sposób, w jaki reklamacja została złożona.

Więcej informacji na temat reklamacji w regulaminie sklepu.

Przejdź do strony głównej