1 » Polityka Prywatności2

Polityka prywatności

Poniżej przedstawiono zasady, na jakich przetwarzane są Twoje dane osobowe.

Szczegółowa regulacja Państwa praw i wyłączeń w zakresie praw: dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – RODO;

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie
dobrowolne. Wszystkie dane osobowe, które zostały nam przekazane są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki Ty wyraziłeś zgodę. Jeżeli podczas rejestracji nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zagwarantować dostępu do wszystkich funkcji naszego sklepu -
w tym również składania zamówień na asortyment sklepu.

Prosimy pamiętać, że masz prawo w każdej chwili do aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku zarejestrowanych klientów sklepu zmian można dokonać poprzez edycję w Panel klienta. W przypadku klientów niezarejestrowanych lub w przypadku chęci usunięcia danych prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem administrator @ elektronikadomowa.pl.

Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane są u nas bezpieczne
i dokładamy wszelkich starań aby poziom świadczonych przez nas usług był na jak najwyższym poziomie i gwarantował jak największe bezpieczeństwo.

Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – RODO;

Państwa dane nie są przekazywane podmiotom trzecim. W razie nawiązania współpracy z biurem księgowym, dostawcą usług IT Administrator może powierzyć tym podmiotom przetwarzanie Państwa danych osobowych, podmioty te jednak będą zobowiązane zachować Państwa dane w poufności oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych;


Administratorem danych osobowych jest prowadzący działalność:

ITC
ul. Elektoralna 17A/13
00-137 Warszawa
NIP:566-168-23-70

Dane osobowe przetwarzane są pod wskazanym powyżej adresem.


Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
2. Poprzez dodatkowe zbieranie informacji o parametrach połączania (adres IP).
3. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików "cookies". Szczegóły działania plików "cookies" w naszym sklepie opisane są w Informacji o cookies.

Jakie dane osobowe są nam potrzebne?

1. Podczas rejestracji konta w naszym sklepie prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełnianie całego formularza zamówienia. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość wyświetlenia historii dokonanych zakupów.
2. Złożenie zamówienia - w trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia,
które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

3. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie podczas rejestracji konta lub skorzystania
z formularza bezpośrednio na stronie sklepu, prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który będą przesyłane informacje handlowe. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera logując się na swoje konto w sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania zawartej umowy.:
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszych platform , w tym dokonywania transakcji i płatności.
- zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta
- obsługi reklamacji
- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług oraz dla celów księgowych.
 - wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 
Masz prawo:
- do uzyskania informacji czy Państwa dane są przetwarzane,
- dostępu do własnych danych,
- do uzyskania kopii przetwarzanych danych w zakresie w jakim nie naruszy to ciążących na Administratorze obowiązków w zakresie poszanowania praw innych osób,
- do sprostowania lub uzupełnienia danych,
- do usunięcia danych, chyba że zachodzą wyłączenia tego prawa określone w art. 17 ust. 3 lit. d) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
- do ograniczenia przetwarzania,
- prawo do sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;


Ochrona Twoich danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko pracownicy sklepu, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony. Zastosowaliśmy środki techniczne
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach
o ochronie danych osobowych.


Udostępnienie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych
z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.


Kontakt

Jeżeli zachodzi taka potrzeba kontaktujemy się z Tobą korzystając z podanego podczas rejestracji e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu z nami.

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie powiadomimy Cię drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.


Przejdź do strony głównej
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Kontakt
 • Sklep stacjonarny:

  ITChome
  ElektronikaDomowa.pl
  ul. Elektoralna 9
  00-137 Warszawa

  Dane firmy:
  ITC
  ul. Elektoralna 17A/13
  00-137 Warszawa
  NIP: 566-168-23-70
 • E-mail:sklep@elektronikadomowa.pl
 • TelefonWarszawa ul Elektoralna 9
  (22) 3821559
  794605083
 • Fax(22) 3825455
 • Gadu Gadu25261842
 • Godziny działania sklepuPoniedziałek - Piątek 9.00 - 17.00